Aanbod voor kinderen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basisonderwijs

Intensieve dagbehandeling jongere jeugd

Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor oudere jeugd zijn we gestart met Intensieve dagbehandeling voor jongere jeugd. Reden hiervoor is het groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs. Hiermee willen we een passend, flexibel aanbod leveren voor kinderen en hun gezinnen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basisonderwijs. Door deze trajecten in een zo vroeg mogelijk stadium passend, flexibel en integraal aan te bieden, worden zwaardere vormen van zorg op latere leeftijd voorkomen.  Intensieve dagbehandeling jongere jeugd helpt deze kinderen samen met hun ouders weer op weg. Door de nadruk te leggen op wat kinderen wel kunnen, krijgen ze weer zelfvertrouwen en kunnen ze gaan bouwen aan hun toekomst. Meer informatie over dit aanbod lees je hier.