Aanbod Intensieve dagbehandeling uitgebreid

Jongeren met zelfvertrouwen weer laten bouwen aan hun toekomst

Vanaf september 2017 biedt Combinatie Jeugdzorg op locatie de Widdonck Intensieve dagbehandeling. Hierbij maken we volop gebruik van de ervaringen vanuit locatie Elf13 in Eindhoven, waar we deze vorm van dagbehandeling al jaren aanbieden. Intensieve dagbehandeling biedt behandeling op maat aan niet-schoolgaande jongeren of jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs. Denk daarbij ook aan jongeren die onvoldoende in staat zijn om (hele dagen) onderwijs te volgen. Jongeren leren inzicht krijgen in zichzelf en hun talenten. Onderdeel van de maatwerkbehandeling: leerwerkervaringen opdoen op het Widdonckterrein in groenonderhoud en dierverzorging. Op termijn willen we dit uitbreiden met leerwerkervaringen in de professionele keuken en de timmerwerkplaats. Per jongere maken we een plan op maat op basis van kwaliteiten en mogelijkheden. We werken intensief samen met onderwijsorganisaties om terugkeer naar school mogelijk te maken.

Ambitie om te groeien

In eerste instantie starten we op locatie de Widdonck met een klein team en een kleine bezetting (5 jongeren in de VSO- leeftijd), met de ambitie om te groeien. We werken hierin nauw samen met de Aloysius Stichting en de twee scholen voor speciaal onderwijs (Widdonckschool) en speciaal voortgezet onderwijs (De Ortolaan) die zij hebben op het terrein. Bij de start richten we ons op jongeren van 12 tot 18 jaar. Op termijn richten we ons ook op jongere kinderen. Met Zorggroep Hilzijn onderzoeken we wat we jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen bieden. Meer weten over Intensieve dagbehandeling? Klik hier.