Congres Bouw een brug – Ouderschap Blijft

Op 25 maart 2019 organiseert de Vereniging Ouderschap Blijft een congres in Utrecht. Het congres is voor iedereen die betrokken is bij hulp na conflictscheiding; hulpverleners, rechters, advocaten, mediators, beleidsmakers, management, etc. Samen willen we een brug bouwen.

Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website: https://www.ouderschapblijft.nl/congres.

Dit congres wordt mede aangeboden door Combinatie Jeugdzorg

Over Ouderschap Blijft

Als ouders uit elkaar gaan, is het belangrijk dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Ouderschap Blijft biedt bemiddelingsgesprekken, zo nodig in combinatie met begeleide omgang. Het doel is te komen tot werkbare afspraken waarbij het kind voorop staat. Want ieder kind heeft recht op een onbelast en positief contact met beide ouders.