Evaluatie meerjarenperspectief KOERS ‘15-‘20

Samen volgende stappen zetten in het bieden van goede en veilige jeugdhulp

In 2015 presenteerde Combinatie Jeugdzorg haar strategische meerjarenbeleid onder de titel KOERS ‘15-‘20. In KOERS zijn onze ambities vastgelegd met betrekking tot onze bijdrage aan het realiseren van de transformatiedoelstellingen binnen de jeugdzorg. Een slanke organisatie waarin professionals erop gericht zijn om samen met cliënten, pleegouders, verwijzers en samenwerkingspartners de beste jeugdhulp te bieden in de eigen omgeving van gezinnen en hun netwerk. Minder en kortere residentiële opnames, versterken van pleegzorg en gezinshuizen, inzet van specialistische ambulante gezinsbehandeling en intensieve samenwerking met verwijzers en (lokale) partners om samenhangende zorg op maat te kunnen bieden. Met deze agenda zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Op 21 september hebben we velen van onze partners uit het werkveld ontmoet om de balans van twee jaar KOERS op te maken tijdens onze bijeenkomst ‘Zijn we op KOERS?’.

Gemêleerd gezelschap

We zijn blij dat een groot aantal gasten vanuit onder andere onderwijs, gemeenten, lokale teams, collega-organisaties, beroepsopleidingen en andere maatschappelijke organisaties onze uitnodiging om met ons in gesprek te gaan, hebben aangenomen. Dit leverde een levendige en inspirerende bijeenkomst op. In vijf workshops zijn presentaties gegeven over pleegzorg, gezinsgerichte behandeling, integrale zorg, cliëntenparticipatie & ervaringsdeskundigheid en samenwerking onderwijs en zorg.

Levendige uitwisseling

In interactieve presentaties hebben we uitgewisseld met elkaar: sluit onze aanpak aan bij wat cliënten, pleegouders en partners van ons vragen? Welke kansen zien we maar ook welke knelpunten en dilemma’s komen we tegen? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? We hebben veel feedback gekregen die bevestigt dat we op de goede weg zijn, op ‘KOERS’ dus. Daar zijn we blij mee. Uiteraard is er ook nog veel werk aan de winkel. Waarvoor wij ons onverminderd zullen inzetten in de komende jaren!

Alle deelnemers aan onze bijeenkomsten: hartelijk dank voor jullie inbreng!