Verrassende inzichten en vernieuwende resultaten

Impressie online demodag Garage2020 “Hoe je kinderen in benarde situaties bereikt? Of data-analyse uit kan wijzen waar jeugdhulp effectief is? Op welke manier gaming jongeren inzicht geeft in keuzes en consequ...

Passende hulp: het kan écht!

Pilotproject Startfase gezinsgerichte behandeling Voor Vincent dreigt een uithuisplaatsing. Zijn ouders zijn niet meer samen. Moeder vraagt om hulp voor Vincent. Eerdere hulpverleningstrajecten hebben plaatsge...

Verminderen van breakdowns en uitval van pleegouders

Afsluiting landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg Voldoende pleeggezinnen hebben én houden! Om zoveel mogelijk kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien en te begeleiden, is Combinatie Jeugdz...

Voorkomen en verkorten van opnames 24-uurszorg

Waardevolle opbrengsten na 1 jaar inzet MST Deze maand is het een jaar geleden dat we binnen Combinatie Jeugdzorg zijn gestart met de inzet van Multisysteem therapie (MST) samen met GGZ-organisatie de Vierspro...