Wisseling voorzitter Raad van Toezicht

Nieuwe impulsen voor toezicht op Combinatie Jeugdzorg Nederland kent gelukkig een code voor goed bestuur in de zorg. Dat impliceert dat leden van de Raad van Toezicht maximaal 2 maal 4 jaar benoemd kunnen wor...

Bijeenkomst voor en met gemeenteraadsleden

In gesprek met Combinatie Jeugdzorg Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog gaan over actuele thema’s en dilemma’s uit de jeugdzorg. Dat is de opzet van de bijeenkomsten die Combinatie...

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

Gezinshuizen: een normaal leven in combinatie met behandeling “Hoe mooi is het om een kind binnen te zien komen met een doffe blik in de ogen, wantrouwend en bang en het gedurende de tijd op te zien bloeien, w...

Week van de Pleegzorg 2019

Pleegzorgcarrousel voor gemeenten Van 30 oktober tot en met 6 november was de Week van de Pleegzorg. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Combinatie ...

Pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeugd

Groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor oudere jeugd starten we met een pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeu...