#Gemeenteraadsverkiezingen2018

‘Investeer in de toekomst van de jeugd,’ ‘sta sterk voor de meest kwetsbare kinderen’ en ‘kom op voor minder regeldruk.’ Dat zijn 3 van de 5 punten die wij willen meegeven aan de fractievoorzitters en de nieuwe...