Werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van alle processen

Bepalen van de klantwaarde essentieel bij doorvoeren LEAN

Eerder dit jaar hebben 12 medewerkers van Combinatie Jeugdzorg met succes de opleiding Green Belt LEAN van Instituut Verbeeten afgerond. LEAN is een wijze van denken en werken die ontstaan is in de auto-industrie maar inmiddels binnen diverse bedrijfstakken en de zorg omarmd wordt. Essentieel bij het goed doorvoeren van LEAN is het bepalen van de klantwaarde en die centraal te stellen en van daaruit de processen in te richten. Voor het bepalen van de klantwaarde is het voorwaarde dat je actief op zoek gaat naar datgene wat de klant echt wil. Hiermee dwingen we onszelf om benieuwd te zijn en het proces zo in te richten dat de klant tevreden is. Klanttevredenheid is ook de drijfveer voor onze medewerkers. De 5 principes van LEAN sluiten dan ook naadloos aan bij de waarden van Combinatie Jeugdzorg. Wat zijn deze 5 principes?

 De 5 principes van LEAN
  1. De klantwaarde staat voorop dus vragen wij de cliënt actief wat hij nodig heeft en werken we echt samen.
  2. Verspilling tegengaan; in deze tijd van bezuinigingen en krapte moeten we efficiënt en effectief met middelen, inzet van medewerkers en energie omgaan.
  3. Flow creëren, ervoor zorgen dat de hulp en behandeling continu kan doorlopen, dat we betrouwbaar zijn.
  4. Pull, als de cliënt of klant om andere zaken vraagt dan voorheen, dan zijn we flexibil en passen we ons aan.
  5. Continu verbeteren, Combinatie Jeugdzorg is een lerende organisatie die medewerkers stimuleert en ruimte biedt om zich te blijven scholen en ontwikkelen, om zodoende ook de juiste hulp en behandeling te blijven bieden.

Wij gaan LEAN verder implementeren en onze interne processen aanpassen, waarbij we blijven streven naar de best mogelijk hulp en behandeling aan onze cliënten.