Vormgeven van onze behandeling in coronatijd door toepassen kleurcodering

Zorg en Veiligheid in bijzondere situaties

Behandelen in andere tijden, hoe doen we dat? Hoe houden we ons aan alle richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland (JN) en het RIVM? Hoe zorgen we dat we gezond blijven en dat onze cliënten geholpen worden? Juist in tijden van crisis is de noodzaak tot fysiek contact hoog. Hoe maak je keuzes, waar baseer je die op? Dit vroeg en vraagt nog steeds direct om aanpassingen van onze manier van werken, van onze behandelingen en contact met onze cliënten. Om onze hulpverlening in tijden van corona zo goed mogelijk in te richten, hebben onze coördinerend gedragswetenschappers een werkwijze ontwikkeld voor inhoudelijke (risico)screening van onze casussen. We hanteren een kleurcodering voor al onze cliënten met betrekking tot wat dringend noodzakelijk is en wat ook anders of met minder kan.

Bij een mogelijk sterke vermindering van onze capaciteit door uitval van medewerkers, kozen wij ervoor om onze aandacht en tijd te richten op de zaken die het als eerste nodig hebben (code rood). Vooraf al keuzes maken maakt dit mogelijk als het er op aankomt. Bovendien helpt het ons om ons meer bewust te worden van waar zaken ook (of misschien wel beter) in het netwerk kunnen worden opgelost. Onze behandelvisie Wonen doe je thuis is hierbij belangrijk. Alle uitvoerend medewerkers hebben dit vlot opgepakt en uitgevoerd, waardoor de behandeling (aangepast) kon doorgaan. Uit de in die tijd uitgevoerde HKZ audit kwam naar voren dat medewerkers tevreden zijn over het werken aan de hand van de kleurcodering en dat deze helpend en overzichtelijk is. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft onze werkwijze op hun website gepubliceerd en ook het DOK (speciaal onderwijs) wilde de kleurcodering toepassen. We zijn blij en trots om onze aanpak te delen met collega’s in jeugdzorg en onderwijs. Benieuwd naar de werkwijze?

Werkwijze

Iedere ambulant hulpverlener, pleegzorgbegeleider en alle groepsbehandelteams hebben, in overleg met ouders en jeugdigen en de behandelverantwoordelijke gedragswetenschapper, hun eigen cliënten gescreend aan de hand van de kleurcodering voor het aangeven van urgentie met behulp van het stappenplan. Vervolgens is per cliënt een overzicht/plan gemaakt van wat minimaal nodig is. Dit plan is afgestemd op de richtlijnen van het RIVM (hoe verlenen we hulp en voorkomen we zoveel mogelijk besmetting?), veiligheid van het kind en het gezin, de noodzaak van continuïteit van de hulpverlening en de mogelijkheden van het gezin. Uitgangspunt hierbij is de veiligheid van onze medewerkers en cliënten.