Vernieuwing in jeugdzorg door zaken op een radicale manier te veranderen

Landelijke innovatiebeweging Garage 2020 nu ook in Brabant

Combinatie Jeugdzorg heeft met een aantal kernpartners, onder andere Fontys Hogeschool, Aloysius Stichting, LEV, Sterk Huis, GGZ Oost-Brabant en Idris-Amarant, het initiatief genomen om zich aan te sluiten bij de landelijke innovatiebeweging Garage 2020. Dat is een netwerk van werkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Garages definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen. De garageleden hebben verschillende achtergronden – in de zorg of juist daarbuiten. Er wordt gewerkt aan oplossingen met behulp van hackatons, inspiratiesessies en workshops. Partners binnen en buiten de jeugdzorg en de regiogemeenten gaan in Garage Brabant aan de slag met als centraal thema ‘transitie’: momenten in het leven van jeugdigen en gezinnen waarin sprake is van ingrijpende ‘overgangen’. Garage Brabant wordt gehuisvest in het pand Microlab van Strijp S. Eerstvolgende stap is het aanstellen van een kwartiermaker.