We gaan verhuizen… en onze zorg gaat gewoon door!

De Widdonck in Heibloem is nauwelijks weg te denken uit het landschap van de jeugdzorg. Meer dan 100 jaar hebben vele kinderen en hun gezinnen hier hulp gevonden. Sinds 2010 maakt de Widdonck deel uit van Combinatie Jeugdzorg. Op het terrein voeren we Dag- en nachtbehandeling en Intensieve dagbehandeling uit en werken we samen met het speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting. Er is veel veranderd in de afgelopen jaren. Door onze afbouw van de 24-uursbehandelcapaciteit is het terrein van de Widdonck te groot geworden. De panden waar onze kinderen en jongeren verblijven zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn we al een aantal jaren bezig met het voorbereiden van plannen voor gebiedsontwikkeling en nieuwbouw samen met andere betrokkenen, zoals het onderwijs op het terrein, de gemeenten in Midden-Limburg en verenigingen en bedrijven in de omgeving. Samen zagen we mogelijkheden om een plek te creëren waar behandeling, onderwijs en gemeenschapszin hand in hand kunnen gaan. Jammer genoeg heeft de gemeente Leudal besloten geen steun meer te geven aan de ontwikkelplannen. Dit besluit zet een streep door onze plannen voor nieuwbouw en samenwerking op het Widdonckterrein.

Mogelijkheden verkennen

Met pijn in het hart gaan we op zoek naar een alternatieve locatie om onze Dag- en nachtbehandeling voort te zetten en komt er een einde aan een tijdperk. Voor Intensieve dagbehandeling onderzoeken we nog de mogelijkheden om op het terrein te blijven, samen met het onderwijs. Wanneer we gaan verhuizen? Dat weten we nog niet. Maar tot die tijd gaan zowel onze 24-uurszorg als Intensieve dagbehandeling door op locatie de Widdonck en kunnen kinderen, jongeren en ouders bij ons terecht zoals gebruikelijk.