Start zorgmakelaars binnen Combinatie Jeugdzorg!

Knip tussen inhoudelijke afweging en administratieve verwerking jeugdhulp

Sinds 1 april is het zover: Debbie van Spaandonk (op foto rechts) en Natalia van Houts zijn gestart als zorgmakelaar bij het Servicepunt van Combinatie Jeugdzorg. Zij gaan voor onze cliënten in zorg een belangrijke rol spelen op het gebied van beschikkingen en contractafspraken met de verschillende gemeenten. Met de rol van zorgmakelaar willen we een duidelijk knip realiseren tussen de inhoudelijke afweging en afstemming van de benodigde zorg (door de verantwoordelijke hulpverlener in overleg met de betrokkenen) en de (centrale) administratieve verwerking hiervan (door het Clientbureau en de zorgmakelaars). Daarnaast houden de zorgmakelaars de afloop van beschikkingen mee in de gaten en, wanneer zij constateren dat er nog geen nieuwe beschikking aanwezig is, bevragen zij de betrokken hulpverlener/verwijzer en ondernemen zij actie.

Signaalfunctie

Bij de zorgmakelaars is ook een expliciete signaalfunctie weggelegd. De verantwoordelijkheid van inzet van rechtmatige zorg blijft bij de betrokken hulpverlener binnen onze organisatie liggen, maar op deze manier worden zij op een prettige wijze ontlast in de ingewikkelde administratieve handelingen en verwerking. De zorgmakelaars hebben geen rol bij de inhoudelijke afwegingen binnen het zorgtraject, maar wanneer zij constateren dat er (te) veel zorg ingezet wordt, geven zij dit signaal af richting de betrokken hulpverlener en management. We ervaren al de eerste voordelen van de inzet van Debbie en Natalia!