Professionele werkplaats in de maak met Fontys Sociale Studies

Weer een stap naar betere samenwerking

Naast het bieden van specialistische jeugdhulp, investeert Combinatie Jeugdzorg ook nadrukkelijk in het verder verbeteren van de huidige zorg en het onderwijs voor toekomstige jeugdzorgprofessionals. Zo richten we met Fontys Hogeschool Sociale Studies een professionele werkplaats in. Studenten, docenten en zorgprofessionals gaan hier onderzoek doen en kennis uitwisselen om samen nieuwe inzichten te ontwikkelen. Na een pilotperiode is deze samenwerking op 1 november jl. geformaliseerd in een overeenkomst van twee jaar. De partners gaan eerst een stevige structuur aanbrengen voor stages en stagebegeleiding. Daarna wordt de stap naar innovatie gezet. Een van de afspraken is dat studenten van Sociale Studies bij Combinatie Jeugdzorg praktijkstage gaan lopen en onder begeleiding van docenten projectervaring opdoen. Daar koppelen we gezamenlijke intervisie aan. Daarnaast gaan docenten hun knowhow over passende begeleiding en beoordeling van studenten met de stagebegeleiders van Combinatie Jeugdzorg delen. Onze jeugd- & gezinsprofessionals delen dan weer hun praktijkkennis met de studenten en docenten. Dat gebeurt via trainingen en gastlessen. Ook is afgesproken dat Combinatie Jeugdzorg geraadpleegd wordt bij herziening van curricula. Kortom, de start van de professionele werkplaats is gemaakt.