Eerste opbrengsten tevredenheidsonderzoek pleegzorg

  • ‘Mijn pleegmoeder zorgt heel goed voor me’
  • ‘Doordat er steeds goede extra hulp is ingezet, kon ik in mijn pleeggezin blijven wonen’
  • ‘Dat ik mijn moeder regelmatig zie’.

Dat is wat een aantal pleegjongeren antwoorden op de vraag op wat er goed gaat in pleegzorg. Deze en andere vragen en stellingen maken onderdeel uit van de tevredenheidsonderzoek dat Combinatie Jeugdzorg iedere twee jaar voorlegt aan pleegouders, pleegkinderen vanaf 12 jaar en ouders. Omdat wij graag willen weten hoe zij de pleegzorg van Combinatie Jeugdzorg ervaren. In november 2019 is per doelgroep een anonieme vragenlijst uitgezet, met stellingen en een aantal open vragen over onder andere de samenwerking, het verloop van de plaatsing, de kwaliteit, de communicatie en het contact. We zijn blij met de positieve uitkomsten, met name bij jongeren en pleegouders. De rapportcijfers die zij ons geven, zijn gestegen van 7,5 (in 2017) naar een dikke 8 in 2020. Ouders van kinderen in pleegzorg geven de hulp een ruime voldoende. Hier zien wij nog ruimte voor verbetering. Al met al complimenten aan alle pleeggezinnen die onze kinderen en jongeren opvangen, en aan de inspanningen van de pleegzorgteams. De resultaten zijn besproken met de Pleegouderraad. Samen gaan we werken aan versterking van de samenwerking tussen ouders, pleegouders en pleegzorgbegeleiders, waarbij het belang van de pleegkinderen voorop staat!