Jaarmagazine en factsheet 2020

2020 was voor iedereen en in alle opzichten een bijzonder jaar. Een moeilijk jaar waarin gezondheid, welzijn en welbevinden onder druk stonden, vooral voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Maar ook een jaar waarin we nieuwe ervaringen en inzichten opdeden die we meenemen naar de toekomst. Vanaf het allereerste begin van de coronapandemie was ‘Onze zorg gaat door’ het uitgangspunt van onze organisatie. Samen met onze cliënten, pleegouders, medewerkers en partners hebben we de schouders eronder gezet. In ons jaarmagazine en factsheet 2020 nemen wij je mee in ervaringsverhalen en mooie praktijkvoorbeelden uit het afgelopen bijzondere jaar. Onze zorg ging en gaat door!