Combinatie Jeugdzorg volgt de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen, gebaseerd op de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Voortzetting behandeling

Onze prioriteit gaat uit naar de behandeling van onze cliënten. Als jeugdzorgorganisatie horen wij bij de zogenaamde ‘cruciale organisaties’ waar noodzakelijke zorg wordt gegeven. Wij doen er dan ook alles aan om de behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen zo goed mogelijk en op een verantwoorde manier voort te zetten.

Onze groepen Dagbehandeling en Dag- en nachtbehandeling zijn geopend. Ambulante contacten met cliënten en pleegouders vinden zoveel als mogelijk telefonisch plaats. Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld in crisissituaties) vinden er huisbezoeken plaats, mits betrokkenen klachtenvrij zijn.

Overleg en bijeenkomsten

Tot 1 juni zijn alle grote bijeenkomsten en trainingen afgezegd. We vervangen fysiek overleg, zowel intern als extern, zoveel mogelijk door digitale contactvormen of telefonisch contact. Onze medewerkers in ondersteunende processen werken zoveel als mogelijk vanuit thuis.

Communicatie

Combinatie Jeugdzorg informeert haar cliënten en pleegouders via mail en/of post en via onze hulpverleners. Medewerkers worden via mail en intranet op de hoogte gehouden.