Gezamenlijke pilot van Combinatie Jeugdzorg en Omnia Jeugdzorg

Meer verscheidenheid aan pleeggezinnen voor een optimale match met kinderen

Bij de kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin in onze regio zien we een stijging in het aantal kinderen van niet-Nederlandse afkomst. Tegelijkertijd hebben we weinig pleeggezinnen uit andere culturen. Het is niet zo dat de culturele of religieuze achtergrond van een pleegkind per se dezelfde moet zijn als die van een pleeggezin. Maar het kan soms wel van belang zijn voor de acceptatie en betrokkenheid van de ouders. En die is medebepalend voor een optimale match en het slagen van pleegzorg. Net als de behoefte van het kind aan ontwikkeling en opvoeding en wat het pleeggezin in dit opzicht kan bieden. Om de verscheidenheid aan pleeggezinnen te vergroten start Combinatie Jeugdzorg daarom een pilot met Omnia Jeugdzorg. Met de pilot willen we transculturele pleegzorg in Zuidoost-Brabant ontwikkelen. In november is hiervoor het samenwerkingsconvenant ondertekend. In een periode van een jaar willen we minimaal 10 transculturele pleeggezinnen werven. Hiermee vergroten we de verscheidenheid aan pleeggezinnen. Dit geeft kinderen die om redenen niet thuis kunnen wonen, toch de kans om in een gezinssituatie op te groeien. De pilot past naadloos in het regionale actieplan voor doorontwikkeling van pleegzorg in Zuidoost-Brabant. Dit plan is in 2017 onder aanvoering van de gemeenten in Zuidoost-Brabant in gang gezet. Het werven van meer en meer verschillende pleeggezinnen is daar een speerpunt in. Wat houdt de pilot in?

 

Pilot in het kort

Combinatie Jeugdzorg en Omnia hebben elkaar gevonden vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid. Wij brengen onze kennis en knowhow met pleegzorg in en Omnia haar expertise in de hulpverlening aan gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond.

 

  • De pilot omvat de werving van minimaal 10 transculturele gezinnen. Kort gezegd zijn dit gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond die zich nadrukkelijk bewust zijn van de cultuurverschillen waar ze in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben en daar ook genuanceerd mee weten om te gaan.

  • In het kader van de pilot gaan we het bestaande traject van werving, screening, matching en begeleiding aanpassen op een manier die aansluit bij andere culturen.

  • Ook onderzoek maakt deel uit van de pilot. Gaandeweg kijken we waar we tegenaanlopen en wat we eventueel nog meer moeten aanpassen en ontwikkelen.