Succesvol concept Aan tafel ontbijtsessies vindt navolging in Zuidoost-Brabant 

Op 7 juni vond de eerste Aan tafel ontbijtsessie regio Zuidoost-Brabant plaatst met als thema conflictscheiding. Carita Oosterbroek en Pleun de Wert van het team Echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg, hebben samen met een vrijwilliger van Humanitas BOR en een mede-trainer van GGzE van de training Kinderen Uit de Knel de aftrap verzorgd. De opkomst was groot met 95 aanmeldingen. De diversiteit van deelnemers was eveneens groot, van wethouder, beleidsmakers, psychologenpraktijken, onderwijs en jeugdhulporganisaties tot medewerkers van lokale (wijk)teams. De diverse professionals vertelden wat de problematiek rondom conflictscheiding inhoudt, wat het betekent voor kinderen en jongeren, hoe je het herkent, wat je als jeugdprofessional kunt betekenen en welke methodieken er gebruikt worden in de hulpverlening van gezinnen. Daarnaast was er veel ruimte voor vragen

Kennis delen gekoppeld aan een inhoudelijk thema

Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseert vanaf mei 2018 samen met Combinatie Jeugdzorg, Amarant groep, 21 voor de jeugd en GGZ Oost Brabant 4 a 5 keer per jaar een ‘Aan tafel ontbijtsessie’. In deze ontbijtsessies komen professionals uit het lokale en specialistische veld van de jeugdhulp met elkaar in contact en wordt er kennis gedeeld en een inhoudelijk thema uitgediept. Jeugdprofessionals, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten bereiden de bijeenkomsten voor en delen hun kennis en ervaringen.

Navolging van succesvol concept

In Midden-Brabant is ruim een jaar geleden met groot succes gestart met ‘Aan tafel ontbijtsessies’. Liesbeth Faas van Fontys Pedagogiek is de initiator en heeft in de regio Zuidoost-Brabant een werkgroep samengesteld, waarbij verschillende organisaties de handen ineenslaan om dit concept in deze regio te lanceren. Vanuit Combinatie Jeugdzorg is coördinerend gedragswetenschapper Wendy de Ruiter aangesloten als medeorganisator van de sessies.

 

Foto: Lieke van den Oord Fotografie