Combinatie Jeugdzorg behaalt wederom glansrijk de Cedeo-erkenning

Waardering voor ons trainingsaanbod voor professionals hoger dan ooit

Maar liefst 98,6% van de deelnemers aan ons maatwerkaanbod (in-company trainingen) geeft aan zeer tevreden te zijn. Voor ons intern scholingsaanbod (open inschrijving) is dat 97,4%. “Een topscore en een heel knappe prestatie in een wereld waarin klanten steeds kritischer worden en steeds hogere kwaliteitseisen stellen”, aldus Cedeo, een landelijk erkend instituut dat de kwaliteit van trainingen en trainingsbureaus beoordeelt. Dit doen zij met een Klanttevredenheidsonderzoek, waarin zij gerichte vragen stellen aan deelnemers en opdrachtgevers over hun ervaringen met de onderzochte organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie met, de dienstverlening en de prestaties van Combinatie Jeugdzorg? In hoeverre is Combinatie Jeugdzorg erin geslaagd om gewekte verwachtingen waar te maken in het voor- uitvoerings- en natraject? Om voor erkenning in aanmerking te komen moet tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers en deelnemers aangegeven hebben dat zij (zeer) tevreden zijn. Wij zijn dan ook erg trots dat wij met vlag en wimpel de erkenning opnieuw hebben binnengehaald. Ook zijn we blij dat we weer voorzichtig zijn gestart met het geven van trainingen, vooralsnog in aangepaste vorm conform de RIVM richtlijnen.

Verdere resultaten
  • In het rapport wordt aangegeven dat cursisten erg tevreden zijn over ons opleidingsprogramma. Ook over de uitvoering zijn de respondenten erg te spreken. De verhouding tussen theorie en praktijk wordt gezien als een van de positieve onderdelen tijdens de training.
  • Onze trainers oogsten veel lof. Zij kenmerken zich door ervaring in en kennis van de praktijk, wat als zeer waardevol wordt ervaren. Waarbij de open, respectvolle en ontspannen manier waarop de trainers voor de groep staan, vaak wordt genoemd. Dat maakt dat de cursisten enthousiast zijn over de trainers; een meerderheid is zelfs zeer enthousiast.
  • Combinatie Jeugdzorg biedt een zeer overzichtelijke en inhoudelijke offerte, met een heel redelijke prijsstelling. Onze medewerkers die hierbij betrokken zijn, zijn makkelijk te benaderen voor vragen van allerlei aard en denken actief mee bij het bedenken van oplossingen.

Voortgang

We hebben er alle vertrouwen in dat onze trainers en ons Expertisecentrum Beroepsontwikkeling deze hoge kwaliteit blijven waarmaken. Een overzicht van onze trainingen voor professionals, inclusief data en locaties, vind je op onze website bij de informatie voor professionals.