Het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun baby

In 2019 hebben circa 90 gezinnen in de regio Eindhoven begeleiding ontvangen van Baby Extra. Bij ruim de helft van de aanmeldingen was de moeder nog zwanger bij de start van de hulp. Omdat de begeleiding van Baby Extra een preventief hulpaanbod is maar wel onder jeugdzorg valt, is er in principe een verwijzing op naam van de baby nodig. Gelukkig is er na intensieve gesprekken tussen Baby Extra en de gemeente Eindhoven (en 17 gemeenten in Zuidoost-Brabant) overeenstemming bereikt om hierop een uitzondering te maken voor onze hulp. Aanstaande ouders komen in 2020, met een verwijzing op naam van de (aanstaande) moeder direct in aanmerking voor begeleiding door Baby Extra. De verwijzing kan worden gedaan door huisartsen, CB-artsen, medisch specialisten of generalisten van een gemeenteteam. Wij zijn heel blij met deze toezegging. Het heeft voor ouders en het nog ongeboren kindje namelijk veel meerwaarde om al tijdens de zwangerschap te starten met de hulp.

Meerwaarde starten hulp tijdens zwangerschap

Baby Extra richt zich op het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun baby, om ouders te versterken in hun ouderschap en zo een gezonde ontwikkeling van en veilige hechting met de baby mogelijk te maken. Door de hulp te starten tijdens de zwangerschap is er onder andere tijd om stil te staan bij het contact met de baby in de buik, de zorgen over het aanstaande ouderschap en de voorbereiding op de contactsignalen van de baby gelijk na de bevalling. Dit geeft ouders extra houvast voor het opbouwen van de band met hun kindje. De eerste contactmomenten kunnen indien gewenst al gelijk na een bevalling in het ziekenhuis gefilmd worden. Hiervoor werkt Baby Extra nauw samen met de video-interactiebegeleiders van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Voor wie is Baby Extra bedoeld?

Baby Extra is er voor alle (aanstaande) ouders die niet voldoende kunnen genieten van hun zwangerschap of hun baby (tot 1 jaar) of zich onzeker voelen over het ouderschap. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • (aanstaande) ouders die tijdelijk niet goed in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze veel piekeren, erg perfectionistisch zijn of door zorgen in de relatie
  • (aanstaande) ouders die zelf psychische problemen hebben, bijvoorbeeld somberheidsklachten, angstklachten of een postnatale depressie
  • na een zware zwangerschap of bevalling.
  • Baby Extra is een samenwerkingsverband van Combinatie Jeugdzorg, GGzE en ZuidZorg.

Meer informatie vind je op de website van Baby Extra: www.babyextra.nl