Cliënttevredenheidsonderzoek in april 2018

Laat je mening meetellen We vinden het belangrijk om de meningen van jongeren die hulp ontvangen van Combinatie Jeugdzorg en hun ouders of verzorgers op te halen, omdat we hierdoor onze hulp kunnen optimaliser...

Nieuwe kernpartner Widdonck-Talentendonck: PSW Werk

Participatieladder meet in hoeverre een jongere meedoet in de samenleving Maximale ontwikkelkansen in onderwijs, zorg en werk voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Daaraan werken de partners same...

#Gemeenteraadsverkiezingen2018

‘Investeer in de toekomst van de jeugd,’ ‘sta sterk voor de meest kwetsbare kinderen’ en ‘kom op voor minder regeldruk.’ Dat zijn 3 van de 5 punten die wij willen meegeven aan de fractievoorzitters en de nieuwe...