Aandacht voor kindgerichte werving in regionale en landelijke media

Weekend-/vakantiepleeggezin gezocht voor Tim

Als er voor een kind op de wachtlijst voor een pleeggezin geen geschikt gezin in het eigen netwerk beschikbaar is (zoals bij familie, vrienden, via school of de voetbalclub) en ook geen goede match gevonden kan worden onder onze beschikbare bestandspleeggezinnen, zetten we sinds 2016 kindgerichte werving in. We stellen hiervoor in afstemming met de ouder(s) en kind een profiel op met een fictieve naam en een stockfoto. Deze publiceren we met toestemming op onze Facebook pagina en op onze website. Waar mogelijk combineren we de oproep met een informatieavond in de gemeente waar we een pleeggezin zoeken, zodat we de oproep kunnen publiceren in een persbericht over de informatieavond. Daarnaast benaderen we dan ook scholen in die regio. Zo ook voor Tim. De kindgerichte oproep voor Tim is onder andere in de nieuwsbrief voor ouders van basisschool De Vuurvlinder in Eindhoven gepubliceerd, gekoppeld aan onze informatieavond van 19 februari. Omroep Brabant en Editie NL hebben dit opgepikt.

Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft er aandacht aan besteed in hun nieuwsuitzending van donderdagavond 22 februari. Ze hebben hiervoor een aantal ouders op het schoolplein van de betreffende school geïnterviewd om te vragen wat ze van deze manier van werven vinden. Daarnaast is Veronique Zeeman (regiomanager Combinatie Jeugdzorg) geïnterviewd om toe te lichten waarom we voor deze manier van werven kiezen, hoe dat in z’n werk gaat en of het resultaat heeft. Om de nieuwsitem te bekijken klik op deze link.

Editie NL

De kindgerichte werving kreeg hierna ook landelijk aandacht in het programma Editie NL van RTL4. Zij hebben vrijdag 23 februari Veronique Zeeman geïnterviewd over deze manier van werven, het tekort aan pleegouders en de voorwaarden voor het pleegouderschap. Daarna is een pleegmoeder van ons geïnterviewd over hoe het is om een pleegkind op te vangen. Om de uitzending terug te kijken klik op deze link.

Aandacht merkbaar

Het zijn mooie items geworden, waarmee we pleegzorg regionaal én landelijk op een positieve manier onder de aandacht hebben gebracht. Wat meteen geresulteerd heeft in een stijging in de aanvragen voor pleegzorginformatiepakketten en aanmeldingen voor onze eerstvolgende maandelijkse pleegzorginformatiebijeenkomst.

En voor Tim?

We hebben 1 reactie ontvangen op het profiel van Tim van een gezin dat serieus interesse heeft om iets voor hem te kunnen betekenen. Momenteel onderzoeken we of dat gezin een goede match is voor Tim.