78% van onze medewerkers vindt Combinatie Jeugdzorg een goede plek om te werken

Combinatie Jeugdzorg onderscheiden als ‘Great Place to Work’

Combinatie Jeugdzorg is op 21 maart onderscheiden als ‘Great Place to Work’ en staat daarmee op de lijst van Beste Werkgevers van Nederland. Lia van Rosmalen, manager HRM: “Een ruime meerderheid (85%) van onze medewerkers is trots op het werk dat zij doen. Ze vinden echt dat hun werk ertoe doet (95%) en zijn blij met alle ontwikkelingsmogelijkheden die zij krijgen binnen de organisatie. We werken met de meest kwetsbare kinderen en jongeren. We zijn het aan hen verplicht om het beste uit onszelf te halen. Dat is de inhoudelijke drijfveer die ons bindt.” Voor de beoordeling heeft Great Place to Work een medewerkersonderzoek gehouden en een evaluatie van het organisatiebeleid. Om op de lijst te komen, moet tenminste 70 procent van de medewerkers hun bedrijf een Great Place to Work vinden en moet er een onderscheidend organisatiebeleid zijn.

Eerste resultaten en vervolg

De medewerkers van Combinatie Jeugdzorg geven een uitzonderlijk hoge score bij de volgende stellingen: mijn werk heeft betekenis, de mensen zijn bereid tot extra inspanning om het werk af te krijgen, de medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid, ik word behandeld als volwaardig lid van de organisatie ongeacht mijn positie, sekse of achtergrond. “Met en van elkaar willen leren, vriendelijk zijn in de omgang met elkaar en bovenal allemaal met dezelfde bezieling je werk doen. Dat maakt dat wij inderdaad een geweldige plek zijn om te werken”, aldus Lia van Rosmalen. De opbrengsten worden de komende tijd op organisatie-, zorgvorm- en teamniveau besproken. Op basis daarvan worden ook de verbeteracties op deze drie niveaus bepaald.

Deelname medewerker- en cultuuronderzoek Great Place to Work®

Dit is de derde keer dat Combinatie Jeugdzorg heeft meegedaan aan het vergelijkende medewerker- en cultuuronderzoek van Great Place to Work® Nederland. De vorige keren waren in 2011 en 2013. Combinatie Jeugdzorg valt in de categorie grote bedrijven (organisaties met meer dan 250 medewerkers of die onderdeel uitmaken van een multinationaal traject), als enige jeugdhulpaanbieder tussen organisaties als Mars, Hilton, H&M en Lloyds Bank. In deze categorie hebben 37 werkgevers uit Nederland meegedaan, waarvan 25 de felbegeerde onderscheiding van Great Place to Work® Nederland hebben gekregen. Totaal aantal deelnemende organisaties dit jaar in alle categorieën was 67 waarvan er 49 op de lijst van Beste Werkgevers 2017 staan.