Wachttijden

Werkwijze Na aanmelding bij ons Servicepunt vindt er binnen 14 dagen een eerste gesprek plaats met de cliënt om de hulp op te starten. Is de meest passende hulp niet meteen voorhanden? Dan bespreken samen met ...

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Onder de grote groep vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minderjarigen die hun ouders en familie achter hebben moeten laten of verloren hebben. Deze jongeren, veelal uit Syr...

Gezinshuizen

Soms is het beter als een kind of jongere een tijd ergens anders gaat wonen. Omdat de situatie thuis wel erg lastig is geworden. Of omdat de begeleiding die het kind nodig heeft teveel vraagt van zijn of haar o...

Praktische informatie

Waar zijn we te vinden? Combinatie Jeugdzorg biedt zorg en ondersteuning in Brabant en Limburg. We zijn lokaal vooral actief in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Daar bieden we: Hulp Overdag (dagbehand...

Behandelvisie en -methoden

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezin. Dat is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijke kader van ons werk. Uitgangspunt is veilig opgroeien in het eigen gezin of in een p...

Contracten en overeenkomsten

Combinatie Jeugdzorg heeft met een groot aantal gemeenten contracten afgesloten om passende hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen. Aan inwoners uit de regio’s Zuidoost-Brabant en Noordoost-Braba...

Kwaliteit en onderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil steeds de beste hulp verlenen aan kinderen, jongeren en ouders. Daarom zijn we voortdurend bezig met het toetsen van de kwaliteit en het verbeteren van ons werk. Zo kunnen we goede hulp...

Baby Extra

De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kun...

Inzet diagnostiek

Tijdens de behandeling binnen een van onze hulpvormen kunnen we als het nodig is diagnostiek inzetten, om gerichter te kunnen behandelen en de behandelduur te verkorten. De onderzoeksvragen voor diagnostiek kun...

Echtscheidingshulpverlening

Scheiden is een ingrijpende beslissing, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook al gaan partners uit elkaar, het ouderschap blijft maar het verandert wel. Scheiden heeft op zowel kinderen als ouders een ...

Spoedhulp

Als problemen thuis zo hoog oplopen dat ouders het echt niet meer weten, kloppen ze vaak als eerste aan bij familie, vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die ze al kennen. Toch kan het voorkom...

Pleegzorg

Pleegzorg is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. We spreken over pleegzorg wanneer een kind (tijdelijk) in een ander gezin woont: een pleeggezin. Ouders kunnen gebruikmaken van pleegzorg wann...

Woonbegeleiding

Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Voor sommigen jongeren in zorg bij Combinatie Jeugdzorg een te grote stap om zonder begeleiding te doen. Zelfstandig wonen vraagt namelijk nogal wat: jeze...

Dag- en nachtbehandeling

Soms is het beter dat een kind/jongere even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat er thuis op dat moment niet voldoende veiligheid geboden kan worden....

Dagbehandeling

Wanneer er sprake is van problemen in opvoeden en opgroeien, wanneer een kind of jongeren en zijn gezin extra ondersteuning nodig heeft, kan dagbehandeling in combinatie met ambulante begeleiding thuis worden i...

Specialistisch ambulant

Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk en leidt dat tot grote problemen. Ouders maken zich zorgen en zitten vol vragen. Misschien hebben ze al hulp gezocht maa...

Informatie, advies of aanmelden

Je kunt bij ons Servicepunt terecht voor: antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien informatie, advies en aanmelden Bereikbaarheid Je kunt ons bellen en mailen. Telefoon: 040 702 2660 b...