Tessa is 11 jaar. Ze woont in een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg omdat het thuis niet langer veilig was voor haar

Dag- en nachtbehandelgroep (residentiële opvang)

Residentieel_tessa 11Tessa is 11 jaar. Ze woont niet meer thuis omdat het daar niet langer veilig was voor haar. Ze is korte tijd door een crisispleeggezin opgevangen en daarna naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg gegaan waar ze samen met een aantal andere kinderen woont. Daar gaat ze naar een school voor speciaal onderwijs. Tessa heeft al veel meegemaakt in haar jonge leventje. Haar thuisomgeving is niet veilig geweest voor haar, er is sprake geweest van misbruik en er waren weinig regels en structuur, waardoor ze vaak zelf kon bepalen wat ze deed. Hierdoor heeft ze geen vertrouwen in volwassenen en is ze vaak angstig en onzeker. Ze vertoont ook grensoverschrijdend gedrag en doet soms heftige uitspraken voor haar leeftijd. De problemen van Tessa zijn zo heftig dat een pleeggezin voor haar nu niet de juiste plek is. Ook is het nodig dat goed uitgezocht wordt wat er allemaal speelt, zowel bij Tessa zelf als in het gezin. Daarvoor is diagnostiek nodig.

Op de groep zijn er duidelijke regels, structuur en een consequente aanpak. De groepsleiding is er voor haar en steunen haar als dat nodig is. Tessa’s vertrouwen in volwassenen komt zo weer langzaam terug. Alleen als ze iets spannend vindt, wordt ze nog weleens boos en wil ze graag bepalen wat er gebeurt. Als Tessa na een tijd gewend is op de groep, start ze met speltherapie om haar te helpen met ‘de nare dingen’ die ze heeft meegemaakt. Dit leert Tessa begrijpen wat er is gebeurd en haar ware gevoelens hierover op een goede manier te uiten. Dat heeft tijd nodig, maar door het groeiende vertrouwen dat haar verhaal veilig is bij de therapeut, kan Tessa steeds beter aangeven wat ze denkt en voelt. Ook volgt Tessa de groepstraining hartcoherentie om zo beter met allerlei emoties zoals boosheid en verdriet om te kunnen gaan.
Tessa heeft nog wel contact met haar moeder, haar vader is niet meer in beeld. Nu het beter gaat met Tessa komt haar moeder regelmatig op bezoek. Tessa geniet erg van de contacten met haar moeder. Moeder krijgt ondertussen ook intensieve begeleiding om haar kant van het verhaal kwijt te kunnen en om haar te helpen een veilige gezinssituatie te bieden voor Tessa. Het gaat zo goed dat Tessa regelmatig een nachtje thuis gaat slapen bij haar moeder en af en toe een vakantie. Tessa’s moeder wil alles doen om Tessa weer thuis te laten wonen. Ze staat open voor hulp hierbij. Ook met haar eigen hulptraject is ze nog niet klaar. Voor Tessa is het belangrijk dat ze haar behandeling op de groep en de traumatherapie afrondt. Tessa ontwikkelt zich positief, is minder vaak boos en kan beter met haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu ieder weekend en elke vakantie naar huis. Als Tessa en haar moeder zo doorgaan kan Tessa over een paar maanden weer thuis gaan wonen. Daar kijken ze beiden naar uit!

Om privacyredenen is Tessa niet de echte naam van dit meisje. Haar verhaal is wel echt.