Kirsten (39): Stijn zit al lange tijd gevangen in de verbeten strijd die zijn beide ouders na hun echtscheiding met elkaar voeren

Echtscheidingshulpverlening

Stijn_doc grootStijn is een stil en angstig jongetje dat al lange tijd gevangen zit in de verbeten strijd die zijn beide ouders na hun echtscheiding met elkaar voeren. Een ingewikkelde situatie waarin
de ouders elkaar voortdurend beschuldigen en de emoties vaak hoog oplopen.

Als hulpverlener was het voor mij moeilijk om ook zelf uit die strijd te blijven. Zeker als er dingen werden beweerd die gewoonweg niet waar konden zijn. Een van de druppels was dat moeder, nadat Stijn bij zijn vader was geweest, woedend was over het feit dat hij met Stijn naar de kapper was geweest en zijn krullen waren geknipt. Terwijl Stijn zo ontzettend trots was op zijn krullen. Vader ontkende ten stelligste dat Stijn naar de kapper was geweest, ‘het zoveelste bedenksel van moeder’. En Stijn? Stijn zegt bij vader dat hij niet naar de kapper is geweest en zegt bij moeder dat hij wel is geweest.

In de training (v)Echtscheiding leerde ik dat ik in dit soort situaties alleen van waarde kan zijn als ik kan accepteren en geloven dat een kind wel én niet naar de kapper kan zijn geweest. Dat inzicht heeft mij ongelooflijk geholpen om beide ouders te respecteren in hun waarheid en daarbij onvoorwaardelijk achter Stijn te staan. Het is niet eenvoudig om volgens dit inzicht te blijven handelen. Daarom ben ik blij dat ik regelmatig supervisie krijg , die me scherp houdt en mij de energie geeft om ervoor te blijven zorgen dat voor Stijn beide ouders er mogen zijn.

Kirsten, 39 jaar

Om privacyredenen zijn de gebruikte naam en afbeelding niet de echte naam en beeltenis van deze jongen