In een veilige omgeving met een duidelijke structuur weet Kasper (9) wat hij kan verwachten en ervaart hij dat volwassenen voor hem zorgen

Dag- en nachtbehandeling

Vanwege de vele ruzies met geweld tussen zijn moeder en stiefvader kan de 12-jarige Kasper niet thuis wonen. Hij wordt tijdelijk geheimgeplaatst in een crisisgroep en komt daarna in een Dag- en nachtbehandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Hier verblijft hij samen met zeven meisjes en jongens tussen 7 en 15 jaar. Kasper gaat op hetzelfde terrein naar school en geniet in zijn vrije tijd van de mogelijkheden die het Widdockterrein biedt.

In zijn jonge leven heeft Kasper veel geweld gezien en ervaren. Toen hij 4 was stierf zijn vader, met wie hij een fijne band had. Er was thuis weinig structuur en Kasper moest vaak voor zichzelf en zijn moeder zorgen. Hij praat niet over wat hij heeft meegemaakt en herkent en uit zijn emoties niet. Verdriet en boosheid laat hij vaak zien in verbale of fysieke agressie.

Veilige situatie creëren

In de groep bieden behandelaars nabijheid en geven taal aan zijn emoties. In een veilige omgeving met een duidelijke structuur weet Kasper wat hij kan verwachten en ervaart hij dat volwassenen voor hem zorgen. De ambulant helpverlener biedt hulp aan Kaspers moeder die zo leert om ook thuis een veilige omgeving te creëren. Moeder en zoon ontmoeten elkaar eerst onder begeleiding van de ambulant hulpverlener.

Hulp bij verwerkingsproces

Kasper krijgt de behandelmethode ‘Slapende honden wakker maken’ voor chronisch getraumatiseerde kinderen aangeboden. Voordat hij en zijn moeder met traumaverwerking kunnen beginnen, is eerst meer inzicht nodig. Daarom maakt Kasper met zijn mentor zijn levenslijn en brengt in beeld wat er allemaal gebeurd is en wat zijn trauma’s zijn. De ambulant hulpverlener maakt met zijn moeder een traumaverwerkingsverhaal en zij geeft haar zoon toestemming om over zijn trauma’s te praten. Kasper kan hierdoor steeds beter aangeven wat hij denkt en voelt en schrijft veel op. Zo ontdekt hij dat de oorzaak van zijn boosheid in het verleden ligt.

Hoe gaat het nu?

Kasper en zijn moeder zien elkaar elk weekend en dit verloopt ontspannen. Moeder volgt een eigen hulpverleningstraject en leert beter voor zichzelf te kiezen en voor Kasper te zorgen. Kasper start binnenkort met de traumaverwerkingstherapie EMDR. Hij geeft goed aan wanneer hij verdrietig of boos is, kan beter over zichzelf vertellen en vindt sneller rust.

Om privacy redenen is Kasper niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.