Britt is een jonge meid van 16 jaar. Haar ouders zijn gescheiden toen zij 12 jaar was. Lees haar verhaal.

Intensieve Daghulp

Britt_web groot

Door haar traject bij Intensieve Daghulp zien Britt (16) en haar moeder de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Britt is een jonge meid van 16 jaar. Haar ouders zijn gescheiden toen zij 12 jaar was. Ze heeft een 18-jarige broer. Haar moeder heeft een nieuwe partner. Britt en haar broer zijn na de scheiding bij hun vader gaan wonen. Omdat Britt hier weinig regels en structuur had, bleef zij veel thuis van school waardoor zij een grote achterstand opliep. Ook accepteerde zij geen gezag meer van haar vader, trok zich veelvuldig terug waardoor zij uiteindelijk geen contact meer had met vrienden en vriendinnen. Dit leidde bij Britt tot gevoelens van onveiligheid en angst, wat zich uitte in probleemgedrag, zoals zichzelf nog meer terugtrekken, de hele dag in bed blijven liggen, conflicten vermijden, negatief aandacht vragen en niet communiceren. Ook heeft Britt moeite met onbekende situaties en gaat deze daarom het liefste uit de weg.

Om te voorkomen dat de problemen verder zouden verergeren, is Britt vervolgens in een gesloten behandelgroep geplaatst, om weer dagstructuur en regels te hebben en naar school te gaan. De behandeling had een positief effect op Britt. Ze had weer structuur en ze volgde een werk-/leertraject op de houtafdeling, wat ze erg leuk vond. Na succesvolle beëindiging van dit traject is Britt bij haar moeder en de nieuwe partner van haar moeder gaan wonen. Hier valt ze echter snel terug in haar oude gedrag, waardoor ze niet meer naar school gaat en hele dagen thuis zit. Ze wordt weer angstig en krijgt ook last van stemmingswisselingen. Moeder vindt het moeilijk om grip op Britt te krijgen en geeft snel toe als Britt dingen niet wil.

Programma op maat

Om Britt weer een dagritme en onderwijs te bieden en om de relatie met haar moeder en partner te versterken, wordt Intensieve Daghulp ingezet. Na het kennismakingsgesprek wordt een gezamenlijk behandeltraject uitgezet. Britt woont bij haar moeder en gaat overdag een aantal uren naar Intensieve Daghulp (ID) op locatie Elf13 van Combinatie Jeugdzorg. Omdat Britt interesse heeft in techniek en goed is in houtbewerking, gaat ze technieklessen volgen, zowel in groepsverband als individueel bij de leerwerkmeester van Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast volgt ze bij ID onderwijs, gegeven door een leerkracht van VSO het Dok (Salto onderwijs). Andere onderdelen van haar programma zijn inzichtspellen, creatief en een weerbaarheidstraining. Dit alles om haar te helpen in het omgaan met haar angsten en het vergroten van haar zelfvertrouwen.

Thuisbegeleiding

Omdat ze nieuwe situaties spannend vindt, wordt het programma langzaam uitgebreid in onderdelen en uren. Op de momenten dat ze moeite heeft om te komen, gaat de mentor op huisbezoek om samen met Britt, moeder en partner te bespreken wat Britt helpt om wel te komen. Als onderdeel van de thuisbegeleiding wordt aan het gezin Functional Family Therapie (FFT) gegeven door GGzE. Dit is een effectieve behandeling voor gezinnen en jongeren met gedragsproblemen. FFT is ingezet om moeder en partner te begeleiden in de aansturing en opvoeding van Britt om terugval van haar gedrag te voorkomen.

Toekomstperspectief

Nu na 7 maanden zijn zowel Britt’s individuele traject als de gezinsbegeleiding bij ID succesvol afgesloten. Britt woont nog steeds bij moeder en haar partner. Ze gaat vijf dagen per week naar school en heeft veel minder last van haar angsten. Om haar angsten verder af te bouwen gaat ze nog naar een psycholoog. Ook haar sociale leven heeft ze weer opgepakt. Ze gaat wekelijks naar de sportschool en op vrijdag na school gaat ze regelmatig met een stel vrienden en vriendinnen naar de stad. Als Britt terugvalt in haar gedrag, weet moeder nu hoe hiermee om te gaan. Natuurlijk blijft het soms lastig en gaat het niet altijd goed, maar de toekomst zien ze allebei met vertrouwen tegemoet.

Om privacy redenen is Britt niet de echte naam van dit meisje. Haar verhaal is wel echt.