Fay’s (8) ouders zijn 4 jaar geleden gescheiden. Met Fay gaat het niet goed. Ze mist haar vader

Omgangshuis (onderdeel van echtscheidingshulpverlening)

Fay_omgangshuisFay is 8 jaar. Vier jaar geleden zijn haar ouders gescheiden. Er is veel gebeurd in het gezin van Fay: hevige ruzies tussen haar ouders waarbij soms ook geslagen werd. Haar vader drinkt te veel, dat heeft Fay regelmatig gezien en meegemaakt. Nu woont Fay bij haar moeder en haar nieuwe vriend. Maar de ruzies zijn niet over en de moeilijkheden ook niet. Door alle problemen heeftFay haar vader nog maar weinig gezien na de scheiding. Eerst nog wel, maar vaak ging dat mis. Haar vader kwam niet altijd opdagen of werd onverwacht heel boos. De afgelopen drie jaar heeft Fay haar vader helemaal niet meer gezien, haar moeder vond dat niet meer goed. Haar ouders praten niet meer met elkaar. Met Fay gaat het niet goed. Ze heeft forse gedragsproblemen, is vaak boos en maakt ruzie, zowel thuis als op school. Ze mist haar vader.

Omdat het de ouders van Fay niet lukt om zelf een oplossing te vinden die goed is voor Fay, geeft de rechtbank hen de opdracht om tot een omgangsregeling te komen en zich hierbij te laten helpen door het Omgangshuis. In het Omgangshuis van Combinatie Jeugdzorg werken experts op het gebied van echtscheidingsproblematiek. Zij helpen ouders hun rol als partner los te zien van hun rol als ouder en opnieuw invulling te geven aan het ouderschap, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ook begeleiden zij het herstellen van het contact tussen het kind en de ouder waarmee de omgang gestopt is. Zo gaat het ook bij Fay. Er zijn aparte gesprekken met vader en moeder om afspraken te maken, om het contact tussen Fay en haar vader weer langzaamaan op te bouwen. Dit gebeurt onder begeleiding in het Omgangshuis. Alleen zo heeft de moeder van Fay er vertrouwen in dat het goed gaat. Tijdens de bezoeken in het Omgangshuis krijgt vader hulp om het contact met Fay weer goed op te bouwen, nu hij haar een paar jaar niet gezien heeft. Fay heeft haar vader erg gemist en is blij dat ze hem nu weer regelmatig ziet. Moeder merkt ook dat het beter met Fay gaat nu ze haar vader weer ziet.

Hulpverleners van het Omgangshuis praten met de ouders van Fay en met Fay zelf. Ieder apart, en later ook samen. Ze kijken wat ieder graag wil en hoe dat bereikt kan worden. Het gaat niet gemakkelijk. Even gaat het zelfs weer helemaal mis. Vader laat uiteindelijk zien dat hij moeders grenzen respecteert en zo groeit het vertrouwen in elkaar weer beetje bij beetje. Ouders maken afspraken over wanneer Fay bij vader is en wanneer bij moeder (omgangsregeling) en spreken heel precies af hoe dit gaat. Hun familie gaat helpen bij het begeleiden van de omgangs-momenten. Want dat kan natuurlijk niet altijd binnen het Omgangshuis blijven gebeuren. En Fay? Daar gaat het weer een stuk beter mee.

Om privacyredenen is Fay niet de echte naam van dit meisje. Haar verhaal is wel echt.