Denken in kansen en mogelijkheden i.p.v. ellende en negativiteit (MKD)

Dagbehandeling MKD

“Onze zoon Daan van 4,5 jaar was na een half jaar basisschool niet meer welkom. Hij poepte in zijn broek en zou andere kinderen slaan. Wat nu? Waar moeten we dan met hem terecht?” dat was de vraag waar de ouders van Daan mee worstelden.

De basisschool adviseerde ons om Daan te laten onderzoeken. Uit onderzoek bij een extern bureau kwam naar voren dat zijn intelligentie gemiddeld was en voldoende om naar het regulier onderwijs te kunnen. Maar dat Daan wel duidelijke, korte begeleiding nodig had, die hij op dat moment niet op het basisonderwijs kreeg.

Denken in kansen en mogelijkheden

Het extern bureau adviseerde om Daan te laten starten bij het multidisciplinaire kinderdagbehandeling (MKD) van Combinatie Jeugdzorg en zijn gedrag nader te onderzoeken. Voordat hij gestart was, kreeg Daan al een welkomstkaartje van het MKD. Hij kwam in een klein klasje met hele lieve leidsters. De leidsters dachten aan kansen en mogelijkheden in plaats van ellende en negativiteit, zoals wij bij de basisschool gewend waren.

Inzet van in-huis specialisten

Er waren dagen dat wij ook niet meer wisten wat te doen tegen het broekpoepen. Maar de leidsters en ander gespecialiseerd personeel (kinderarts) van het MKD dachten met ons mee. Er werd aan Daan’s lichaamshouding gewerkt door een fysiotherapeut. Hij leerde een pen/potlood correct vast te houden (fijne motoriek) door een ergotherapeut. Kortom een warm bad waarin wij terechtkwamen.

Ervaringen delen met andere ouders

Ook was het fijn om andere ouders te spreken over de situatie waarin onze zoon Daan zat. Wij dachten op een gegeven moment dat wij de enigen waren met deze problemen maar dat was gelukkig niet zo. Vanwege de tijdelijke indicatie/beschikking die de kinderen krijgen, heb ik verschillende kinderen zien komen en zien gaan. De ouders en vooral de moeders heb ik hier echt een traantje zien laten bij het afscheid. Bij het MKD van Combinatie Jeugdzorg is er nog passie en liefde voor de kinderen wat ik bij het basisonderwijs met grote klassen helaas gemist heb.

Om privacy redenen is Daan niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.