Bianca (32) woont in Valkenswaard. Zij is moeder van drie jongens, waarvan twee tijdelijk in een behandelgroep wonen van Combinatie Jeugdzorg. Lees haar verhaal

Dag- en nachtbehandeling

A2 krachtenbundelBianca (32) woont in Valkenswaard. Zij is moeder van drie jongens, waarvan twee tijdelijk in een internaat wonen van Combinatie Jeugdzorg. “Het vraagt veel energie om beide kinderen met elkaar te leren omgaan. Ik of mijn partner moeten thuis zijn wanneer ze in het weekend thuis komen.”

“Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Naast mijn ouders heb ik een broer. Mijn opvoeding was streng. De intensieve nierziekte van m’n vader stond centraal. Helaas kwam de uitslag van het onderzoek of ik een geschikte donor zou zijn te laat.”

Drie zonen

“Ik ben moeder van drie kinderen. Tim (12) en Ray (10) uit een eerdere relatie en Nick (3) samen met mijn huidige partner. Tim en Ray verblijven momenteel in een internaat (dag- en nachtbehandelgroep). Bij Tim werd een aantal jaren geleden de diagnose PDD-NOS gesteld. Bij de dagopvang van Ray werd afwijkend gedrag geconstateerd en daarop volgden diverse onderzoeken door de GGzE. Ray heeft ODD met kenmerken van ADHD. Tim kan niet altijd goed omgaan met andere kinderen en ook vaak niet met zijn eigen broer. Een introvert en een extravert kind bij elkaar is 24 uur per dag politieagent spelen. Het vergt ontzettend veel energie om beide kinderen met elkaar te leren en te laten omgaan. Bijvoorbeeld als ze elkaar pesten. Je moet als ouders continu alert zijn omdat je anders het verkeerde kind beloont of straft. Dat vergt veel energie en heeft bovendien effect op je hele leven.”

Spoorboekje

“Tegelijkertijd werken kan niet omdat een van ons thuis moet zijn. Daarom werkt mijn partner overdag en ik ‘s avonds. Oppas krijgen is erg moeilijk. We moeten continu met elkaar afspraken maken over het spoorboekje van ons huishouden. Een grote puzzel. Gevolg is dat mijn partner en ik weinig tijd voor elkaar hebben of zelfs kunnen maken. Als je het dan financieel niet goed hebt, wordt het nog lastiger. Voor mezelf heeft dit geleid tot begeleiding vanuit de GGzE voor depressiviteit. Het is continu alle borden in de lucht houden. Samen met Combinatie Jeugdzorg werken we eraan om ons gezin weer compleet thuis te krijgen. Begeleiding in de groep op het internaat en thuis, waarin we bouwen aan een continue en goede structuur die past bij de behoefte van de kinderen. Met afspraken die op de groep en thuis gelijk zijn. Soms brengen wij de kinderen in overleg met de begeleiding van de groep terug naar het internaat als ze zich bij herhaling niet aan afspraken houden. Zo beseffen ze dat bepaald gedrag consequenties heeft.”

Verwachtingspartroon

“Tim komt binnenkort naar huis. Voor Ray kijken we of het mogelijk is in weekenden en vakanties opvang te organiseren in een gezinshuis of pleeggezin, als hij weer thuis komt. Dit om ons af en toe te ontlasten en zowel Tim als Ray wat ruimte los van elkaar te geven. We hebben ons verwachtingspatroon al eens bijgesteld, omdat we dachten na een half jaar of een jaar de kinderen weer gewoon functionerend in ons gezin te hebben. Wij zullen steeds op een positieve manier moeten blijven werken aan onze kinderen.”

Eigen netwerk

“Ons eigen netwerk is in de afgelopen jaren erg klein geworden. Vrienden raak je kwijt want je hebt er geen tijd voor. ‘Je doet het niet goed met de opvoeding’ is een oordeel dat je dan hoort, terwijl ze zelf geen weet hebben van wat wij meemaken. Een beroep doen op je eigen netwerk kan dus bijna niet. Wij zijn erg dankbaar voor de hulp vanuit jeugdzorg en hebben steun aan lotgenoten. We wisselen ervaringen uit met ouders in eenzelfde situatie.”

Bezuinigingen

“We zien op tegen de veranderingen. Op hulp voor kinderen kun je toch niet bezuinigen! We doen alles wat we kunnen om het zo goed mogelijk te regelen. Als op leerlingenvervoer wordt bezuinigd, dan moeten we zelf voor vervoer zorgen. Dat is zowat onmogelijk.”

Bron: Krachtenbundel A2 gemeenten, 2014