Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft, omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind.

Als er in een gezin met kinderen opvoed- of opgroeiproblemen zijn, kijken we altijd eerst of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

In eerste instantie kijken we of opvang mogelijk is in de familie of bij bekenden. Wanneer dat niet mogelijk is, zoeken we een geschikt pleeggezin. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat een kind weer terugkeert bij zijn of haar ouders. Als dit toch niet kan, nemen pleegouders voor langere tijd de opvoeding van het kind op zich. In sommige gevallen tot het kind meerderjarig is. Wel blijft de relatie met de eigen ouders voor kinderen altijd van belang. Daar hebben we dan ook aandacht voor.

Feiten over pleegzorg
  • Pleegkinderen zijn tussen 0 en 18 jaar oud.
  • Nederland telt ruim 23.200 pleegkinderen.
  • Het verblijf van een kind kan variëren van enkele dagen tot meerdere jaren.
  • Een kleine 50% van de pleegkinderen vindt onderdak bij familie of bekenden. Bijvoorbeeld bij grootouders, ooms en tantes of ouders van een vriendje.
  • Er is altijd contact met de eigen ouders, tenzij dit (tijdelijk) niet mogelijk is.

Bron: Factsheet pleegzorg 2019

Wil je meer informatie over pleegzorg? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.