Pleegzorg organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkomen. Daarnaast proberen we steeds aan te sluiten bij de actualiteit en bij de signalen die we van pleegouders en ambulant hulpverleners krijgen. Het doel van een themabijeenkomst is informatie geven door een (gast)spreker en ervaringen uitwisselen.

Aanmelden

Je kunt je voor een themabijeenkomst opgeven bij het secretariaat Pleegzorg:

Een overzicht van de themabijeenkomsten

Er is op dit moment geen themabijeenkomst ingepland.