Triangel organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkomen. Daarnaast proberen we steeds aan te sluiten bij de actualiteit en bij de signalen die we van pleegouders en ambulant hulpverleners krijgen. Het doel van een themabijeenkomst is informatie geven door een (gast)spreker en ervaringen uitwisselen.

Aanmelden

Je kunt je voor een themabijeenkomst opgeven bij Triangel:

  • Telefonisch: 040 245 19 45
    − maandag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
    − dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
  • E-mail: triangel@combinatiejeugdzorg.nl

Een overzicht van de themabijeenkomsten in 2016

22 maart          Seksualiteit en intimiteit in pleeggezinnen

31 mei             Omgaan met autisme

27 september   Gedragsproblematiek/ Omgaan met moeilijk gedrag

22 november    Verslaving en psychiatrische problematiek, gevolgen voor pleegkinderen