Jongeren die bij ons in zorg zijn kunnen hulp krijgen bij de stap naar zelfstandig wonen. Want bij zelfstandig wonen komt best veel kijken: jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, dagritme en dagbesteding, sociale contacten onderhouden en regelzaken omtrent het 18de levensjaar. Niet eenvoudig, maar wel te leren en wij kunnen je hierbij helpen. Hoe we dit doen, hangt af van wat jij nodig hebt.

Hulp bij zelfstandig wonen, noemen wij woonbegeleiding. Dit kan op verschillende manieren:

Woonbegeleiding Jonge Moeders

Jonge (aanstaande) moeders verblijven samen met hun kind in een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Ze krijgen begeleiding van een mentor op het gebied van zelfstandig wonen en de zorg voor hun kind.
Meer weten? Klik hier.

Woonbegeleiding in woonhuizen in Eindhoven en Veldhoven

Alleen aansluitend op eerdere behandeling binnen CJ kan woonbegeleiding worden ingezet. Maximaal vier jongeren bewonen ieder een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Ze krijgen individuele begeleiding van een mentor.
Meer weten? Klik hier.