Elk kind een thuis & toekomst

Kinderen en jongeren die een thuis hebben, zichzelf kunnen ontwikkelen en zich veilig en ondersteund voelen. Ouders die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder, die veiligheid kunnen bieden en zich ondersteund weten door hun omgeving. Op eigen kracht verder kunnen met vertrouwen in de toekomst. Dat is wat wij alle kinderen en hun gezinnen gunnen. Daaraan bijdragen is onze belangrijkste opdracht. Daar maakt Combinatie Jeugdzorg zich sterk voor.

We doen wat helpt. We luisteren goed naar het verhaal van elk kind en gezin en gaan samen aan de slag. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Bij ons staat de mens voorop. Kinderen en gezinnen kunnen rekenen op deskundige hulpverleners die er voor ze zijn. Die het verschil maken. Die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben oog en oor voor problemen en geloven dat in ieder kind en iedere ouder kracht en talent schuilt. We zoeken samen met kinderen en hun ouders naar oplossingen binnen en in de omgeving van het gezin. Oplossingen waaraan iedereen een bijdrage levert en die een stevige basis vormen om samen verder te gaan. We noemen dit ‘Wonen doe je thuis’.

Focus op drie pijlers
  1. Ontwikkeling en realisatie van een vernieuwend concept voor specialistische hulp in het gezin, dat een volwaardig alternatief is voor behandeling met verblijf.
  2. Hervorming van onze behandelingen met verblijf.
  3. Continu verbeteren op kwaliteit en kosten.