Jouw belangen en rechten

Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. Hieronder lees je daar meer over.

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij je persoonlijke gegevens vastleggen in een dossier. We beschrijven ook hoe het in het pleeggezin gaat. Al die gegevens bewaren we in jouw dossier. Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement. Hierin staat beschreven:

  • Wat in jouw dossier staat.
  • Wie toegang tot het dossier heeft.
  • Hoe de geheimhouding is geregeld.
  • Jouw rechten over het dossier.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.

Voor de uitgebreide versie het privacyreglement klik hier.

Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met jouw pleegzorgbegeleider.

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, problemen of klachten over de pleegzorg en wil je die liever met iemand van buiten Combinatie Jeugdzorg bespreken? Dan kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Neem hiervoor contact op met het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), bereikbaar via:

Tevredenheidsonderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil graag weten hoe jij denkt over pleegzorg en over de hulp die wij geven. Daarom vragen we jongeren vanaf 12 jaar om aan het einde van de pleegzorgperiode een korte vragenlijst in te vullen: de exit-vragenlijst. Ook je ouders en pleegouders krijgen deze vragenlijst.
Verder vragen we iedere twee jaar aan alle pleegkinderen om de C-toets (tevredenheidsonderzoek voor alle cliënten van Combinatie Jeugdzorg) of P&C toets (tevredenheidsonderzoek voor pleegouders en voor jongeren in pleegzorg vanaf 12 jaar) in te vullen. Deze onderzoeken zijn anoniem.