Als pleegouder van Combinatie Jeugdzorg heb je bepaalde rechten en belangen. Via de subpagina’s geven we je daar informatie over. Hoe zit het bijvoorbeeld met het recht op privacy en het recht op inzage in je dossier? Daarnaast lees je meer over de Pleegouderraad (POR), de vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg.

We informeren je ook over het overbrengen van een klacht, en over de mogelijkheid om te praten met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.