Als cliënt van Combinatie Jeugdzorg heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. Daarnaast zijn er bij Combinatie Jeugdzorg mensen die opkomen voor je belangen; de leden van de Cliëntenraad staan altijd voor je klaar.

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In het privacyreglement staat beschreven:

  • Welke gegevens we vastleggen
  • Wie toegang heeft tot jouw gegevens
  • Hoe geheimhouding geregeld is
  • Hoe lang je gegevens worden bewaard
  • Hoe je gegevens worden beveiligd
  • Hoe we omgaan met het vragen van jouw toestemming om gegevens met anderen te delen als dit voor de hulp gewenst is
  • Hoe je recht tot inzage in je gegevens geregeld is
  • Hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens.

Voor de uitgebreide versie het privacyreglement klik hier.

De afspraken over privacy zijn uitgebreider beschreven in het Privacyreglement. Heb je vragen over de privacyregels of je dossier? Neem dan contact op met je hulpverlener.

Cliëntenraad

Als je kind bij ons verblijft of een behandeling krijgt, wil je meepraten. Dat vinden we logisch. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de kinderen, jongeren en ouders die cliënt zijn bij Combinatie Jeugdzorg. Zij adviseert de Raad van Bestuur over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten.
Meer weten over de Cliëntenraad? Klik hier.

Nieuwe leden gezocht!

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Vind je het belangrijk om mee te bouwen aan de best mogelijke hulp voor kinderen, jongeren en ouders? Wil je je wensen, ideeën, zorgen en positieve ervaringen met ons delen? Stuur dan een mail naar cliëntenraad@combinatiejeugdzorg.nl.

Heb je een klacht?

Jeugdhulp is mensenwerk en onze medewerkers doen hun uiterste best om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken hulpverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Combinatie Jeugdzorg.

Meer weten? Klik hier.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Heb je vragen, problemen of heb je advies nodig over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Combinatie Jeugdzorg? Dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is te bereiken via:

Tevredenheidsonderzoek

We vragen regelmatig aan ouders en jongeren wat zij vinden van onze hulpverlening, onder andere bij tussentijdse evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier kunnen we onze hulp en alles wat daarmee samenhangt, waar nodig, aanpassen en verbeteren.