Jaarmagazine en factsheet 2020

Onze zorg gaat door!

Ons jaarmagazine 2020&CO is uit! Met dit magazine willen wij op een informatieve en publieksvriendelijke manier een aantal belangrijke ontwikkelingen die in 2020 vanuit Combinatie Jeugdzorg hebben plaatsgevonden of zijn opgestart, voor het voetlicht brengen. Deze keer staat ‘Onze zorg gaat door’ centraal.

2020 was voor iedereen en in alle opzichten een bijzonder jaar. Een moeilijk jaar waarin gezondheid, welzijn en welbevinden onder druk stonden, vooral voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Maar ook een jaar waarin we nieuwe ervaringen en inzichten opdeden die we meenemen naar de toekomst. Vanaf het allereerste begin van de coronapandemie was ‘Onze zorg gaat door’ het uitgangspunt van onze organisatie. Samen met onze cliënten, pleegouders, medewerkers en partners hebben we de schouders eronder gezet. In dit Jaarmagazine 2020&CO komen ervaringsverhalen en mooie praktijkvoorbeelden uit het afgelopen bijzondere jaar aan bod.

Factsheet 2020

Met het jaarmagazine is ook het factsheet 2020 gepubliceerd met een compact overzicht van informatie over onze organisatie, ons zorgaanbod en Combinatie Jeugdzorg in cijfers.