Kinderen opvoeden is voor ouders soms heel moeilijk. Als het niet goed gaat, kunnen er in een gezin grote problemen ontstaan. Misschien is dat bij jullie ook zo en heb je daar thuis of op school veel last van. Als de problemen lang duren of best zwaar zijn, kan Combinatie Jeugdzorg jullie gezin helpen.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij je thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Als je al wat ouder bent, richten we de hulp soms alleen op jou.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die er zijn, praten we met jou, je ouders en met andere mensen die bij jou zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of je oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen; dit zijn afbeeldingen of symbolen die jou in bepaalde situaties kunnen helpen. Soms krijgen jullie opdrachten om als gezin mee te oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die bij jullie passen.
Meer weten? Klik hier.

Pedagogische hulp thuis

Pedagogisch medewerkers bieden praktische ondersteuning in de thuissituatie. Zij kunnen jouw gezin kortdurend, vraaggericht en flexibel ondersteunen op die momenten dat het nodig is. De pedagogisch medewerker kan ook ingezet worden als jouw coach of ondersteuner.

Multisysteem therapie (MST)

MST is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 t/m 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen op verschillende gebieden (thuis, op school en in de vrije tijd). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Met de inzet van MST willen we:

  • uithuisplaatsingen van jongeren van 10 t/m 18 jaar voorkomen
  • plaatsingen in behandelgroepen verkorten
  • heropnames voorkomen.

Kenmerkend van de MST behandeling is dat we aan slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met de ouders. En vooral, dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Omdat de behandelomgeving gelijk is aan de leefomgeving van de jongere, is de kans op het succesvol doorvoeren van nieuw gedrag groot.

Meer weten? Klik hier.

Samen met school

Ook als je thuis én op school veel problemen hebt, kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden. Dit gebeurt dan in samenwerking met een leerkracht. Het doel is dat jij je weer beter voelt in de klas en dat de problemen thuis en op school verminderen.
Meer weten? Klik hier.

BOOST! Gezinstraject

Als je thuis regelmatig conflicten hebt, je niet begrepen voelt door je ouders en je wilt voorkomen dat je uit huis geplaatst wordt, dan kan BOOST! Gezinstrajecten iets voor jou en jouw gezin zijn. In samenwerking met Back to Basic biedt Combinatie Jeugdzorg een behandelingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en zijn gezin. BOOST! Gezinstrajecten is een leer- en ervaringsprogramma waarbij je met jouw gezin op outdoor locaties en via thuisbegeleiding gaat werken aan het verbeteren van het contact tussen jou en je ouders. Per BOOST! gezinstraject gaan twee gezinnen mee. Meer weten? Klik hier.