Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk. Als moeder of vader ervaar jij dat al een hele tijd. Het loopt helemaal niet lekker en dat leidt tot problemen. Je maakt je zorgen. Je zit vol vragen. Misschien heb je al hulp gezocht maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. Of je hebt tot nu toe geprobeerd om alles zelf op te lossen. In ieder geval kom je niet verder. Je voelt dat er meer nodig is. Maar wat? Combinatie Jeugdzorg kan hulp bieden als het in de opvoeding al langere tijd niet goed gaat, of als de problemen best zwaar zijn, thuis of op school.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij je thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Alleen bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die je hebt, praten we met jou, je kinderen en met andere mensen die bij je kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of een oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen; dit zijn afbeeldingen of symbolen die jouw kind helpen in bepaalde situaties. Soms krijg je opdrachten waar je samen met je gezin mee gaat oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die bij júllie passen. Over alle verschillende mogelijkheden gaan we graag met je in gesprek.
Meer weten? Klik hier.

Pedagogische hulp thuis

Wanneer je behoefte hebt aan praktisch pedagogische ondersteuning in de thuissituatie kan dit geboden worden door pedagogisch medewerkers. Zij kunnen jullie gezin kortdurend, vraaggericht en flexibel ondersteunen op die momenten dat het nodig is. De pedagogisch medewerker kan ook als een coach of ondersteuner voor je kind ingezet worden.

Samen met school

Gedraagt je kind zich thuis heel anders dan op school, de peuterspeelzaal of kinderopvang? Is het voor zowel de leerkracht of begeleider als voor jullie zelf moeilijk om contact met je kind te krijgen? Of ervaart iedereen problemen met het gedrag? Als het niet goed loopt op school, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kind. Misschien hebben jullie, samen met leerkracht of begeleider, al van alles geprobeerd. Toch werkt het niet genoeg. Dan kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden, op school en thuis. We ondersteunen de leerkracht of begeleider van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, en jullie als ouders. Het doel is ervoor zorgen dat zowel leerkrachten als jullie zelf meer grip krijgen op het gedrag van je kind. Zodat je zoon of dochter zich weer beter voelt in de klas of groep.
Deze vorm van hulp noemen we SNOZ, wat staat voor SNijvlak Onderwijs en Zorg. Het is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Meer weten? Klik hier.

Perspectief Thuis

Als het thuis uit de hand dreigt te lopen omdat uw zoon of dochter bijvoorbeeld veel spijbelt of niet meer naar school gaat, zich agressief gedraagt, doet wat hij of zij zelf wil, wegloopt, alcohol of drugs gebruikt of crimineel gedrag vertoont, en u wilt graag samen met uw gezin aan een oplossing werken, dan is Perspectief Thuis iets voor jullie. Dit is een intensieve vorm van ambulante hulp in de thuissituatie in combinatie met Intensieve Dagbehandeling om weer te werken naar een zinvolle dagbesteding en perspectief voor de toekomst. Ook biedt Perspectief Thuis de mogelijkheid van een time-out voor het gezin in de vorm van een tijdelijk verblijf van de jongere in een dag- en nachtbehandelgroep.
Meer weten? Klik hier.

BOOST! Gezinstrajecten

Wil je voorkomen dat je zoon of dochter uit huis geplaatst wordt en het hebben van gesprekken met uw kind niet meer voldoende zijn, dan kan BOOST! Gezinstrajecten iets voor jullie gezin zijn. In samenwerking met Back to Basic biedt Combinatie Jeugdzorg een behandelingsprogramma voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar. BOOST! Gezinstrajecten is een leer- en ervaringsprogramma waarbij je met je gezin op outdoor locaties en via thuisbegeleiding gaat werken aan het verbeteren van het contact tussen jou en je kind. Per BOOST! gezinstraject gaan twee gezinnen mee. Meer weten? Klik hier.