Soms is het beter dat je even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je een speciale behandeling nodig hebt die niet thuis gegeven kan worden.

Als je tijdelijk niet meer thuis kunt wonen, zorgen wij voor passende hulp. Dit kan in een behandelgroep of gezinshuis, en/of door het inzetten van een behandelprogramma. We proberen de periode van niet thuis wonen zo kort mogelijk te houden.

Omdat je ouders verantwoordelijk blijven voor jouw opvoeding, betrekken we ze bij de behandeling. Samen kijken we naar wat nodig en mogelijk is. Wat zijn de problemen en hoe kunnen jullie daarbij het beste geholpen worden. Misschien kun je nog gedeeltelijk thuis wonen. Misschien kunnen de medewerkers van de behandelgroep jullie ook thuis ondersteunen. We helpen dus het hele gezin. Zo willen we bereiken dat jij na een tijdje weer thuis of op jezelf kunt wonen. Daar gaan we voor!

Behandelgroepen

Als je in een behandelgroep komt, is dat met leeftijdgenoten. Je hebt een eigen mentor die jou helpt, ondersteunt en stimuleert. Je gaat gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk houd je tijd over voor vrijetijdsbesteding, bijbaantjes en contact met vrienden.

We hebben verschillende soorten behandelgroepen. Waar je heen gaat, hangt onder andere af van je leeftijd, ontwikkeling en de soort hulp die je nodig hebt. Soms verblijf je in een ‘gewone’ woonwijk, soms niet.

Behandelgroepen in de wijk

In Eindhoven en Veldhoven hebben we voor jongeren van 12 tot 18 jaar verschillende behandelgroepen in woonhuizen in de wijk. Hier helpen we jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Wil je een rondleiding op een van de behandelgroepen in de wijk? Kijk dan onderaan deze pagina naar het selfmade filmpje van een van de bewoonsters. Tiara (17 jaar), montage Richard (15 jaar).

Behandelgroepen bij een vestiging van Combinatie Jeugdzorg

  • Onze vestiging Locht in Veldhoven is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Hier verblijven vooral kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen die tegelijkertijd te maken hebben met veel problemen in hun gezin. Naast behandeling in de groep kan er ook pedagogische begeleiding in de thuissituatie worden gegeven.

Meer weten? Klik hier.