Soms is het beter dat je kind even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je kind een specialistische behandeling nodig heeft die niet thuis gegeven kan worden.

Als je kind tijdelijk niet meer thuis kan wonen, zorgen wij voor passende hulp. Dit kan in een behandelgroep of gezinshuis en/of door het inzetten van een behandelprogramma. We proberen de periode van niet thuis wonen zo kort mogelijk te houden. Toch is het soms nodig dat een kind voor langere tijd ergens anders verblijft.

Ook al woont je kind niet meer thuis, als ouder blijf je verantwoordelijk voor de opvoeding. We vinden het daarom belangrijk dat je betrokken bent bij de behandeling. We kijken samen naar wat nodig en mogelijk is. Welke problemen zijn er en hoe kunnen wij daar het beste bij helpen. Kan je kind misschien gedeeltelijk thuis wonen? Kunnen de medewerkers van de behandelgroep jullie ook thuis ondersteunen? We helpen en begeleiden dus het hele gezin. Zo willen we bereiken dat je kind na verloop van tijd weer thuis of op zichzelf kan wonen. Daar gaan we voor!

Behandelgroepen

Als je kind in een behandelgroep komt, is dat met leeftijdgenoten. Ieder kind heeft een eigen mentor. Deze pedagogisch medewerker biedt hulp en ondersteuning. Zo stimuleert de mentor je kind in zijn of haar ontwikkeling, zoals leren om zelf problemen op te lossen. Je kind gaat gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding. Ook is er ruimte voor vrijetijdsbesteding, bijbaantjes en contact met vrienden.

We hebben verschillende soorten behandelgroepen. Waar je kind heen gaat, hangt onder andere af van de leeftijd, ontwikkeling en de soort hulp die nodig is. Sommige groepen zijn gevestigd in een ‘gewone’ woonwijk, andere groepen niet.

Behandelgroepen in de wijk

In Eindhoven en Veldhoven hebben we voor jongeren van 12 tot 18 jaar verschillende behandelgroepen in woonhuizen in de wijk. Hier helpen we jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals Autisme of ADHD.

Wil je een rondleiding op een van de behandelgroepen in de wijk?

Kijk dan onderaan deze pagina naar het selfmade filmpje van een van de bewoonsters. Tiara (17 jaar), montage Richard (15 jaar).

Behandelgroepen bij een vestiging van Combinatie Jeugdzorg

Onze vestiging Locht in Veldhoven

biedt onderdak aan behandelgroepen voor kinderen van 6 tot 18 jaar. In deze groepen verblijven vooral kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen die tegelijkertijd te maken hebben met een ingewikkelde gezins- en opvoedingssituatie. Naast behandeling op de groep is het ook mogelijk om pedagogische begeleiding in de thuissituatie te geven.
Wil je een rondleiding op een van de behandelgroepen op de Locht? Kijk dan onderaan deze pagina naar de selfmade filmpjes van Romy (9 jaar) en Pleun (9jaar) .

Meer weten? Klik hier.