Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. Hiermee willen zij voorzien in de groeiende vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders, die vaak maar weinig tijd hebben om in hun eigen deskundigheidsbevordering te investeren.

 

Online cursussen

Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

Contact met ouders