Tijdens de behandeling binnen een van onze hulpvormen kunnen we als het nodig is diagnostiek inzetten, om gerichter te kunnen behandelen en de behandelduur te verkorten. De onderzoeksvragen voor diagnostiek kunnen onder andere gaan over het gedrag, de ontwikkeling, kwaliteiten en valkuilen van uw kind, of over hoe jullie als gezinsleden met elkaar communiceren en omgaan. Samen met jou en je kind stellen we een onderzoeksplan op, waarin is opgenomen welke vragen beantwoord moeten worden, welke informatie daarvoor nodig is en hoe we deze informatie verzamelen. Hiervoor kunnen we meerdere middelen inzetten, zoals observatie door groepsleiding of therapeuten, gezinsonderzoek en testen (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek of onderzoek naar aandacht en concentratie). Wanneer alle informatie verzameld is bespreken we samen met jullie de resultaten en het beeld en de conclusies die hieruit voortkomen. Op basis hiervan beslissen we samen hoe we dit kunnen toepassen in de behandeling van jouw kind.