In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen zijn er altijd wel momenten waarop je vragen of zorgen hebt: hoort dit gedrag bij de leeftijd, is het een fase in de ontwikkeling of verloopt het toch niet zoals het zou moeten? En waar ligt dat dan aan? Is het de opvoeding, het gezin, de omgeving, het kind zelf of juist een combinatie hiervan? Het kan ook zijn dat de school vragen of zorgen heeft over je kind.

Soms is het onduidelijk waarom het niet goed gaat en dat maakt het best ingewikkeld. Juist dan kun je je vragen voorleggen aan ons team diagnostiek. Dit team onderzoekt samen met jullie en je kind hoe de ontwikkeling verloopt en wat de oorzaak van het gedrag is. Dit leidt tot een advies op maat voor de toekomst. Alles bij elkaar hebben we daar meestal zes weken voor nodig.

Er zijn verschillende vormen van diagnostiek. Afhankelijk van je vraag en hoe ingewikkeld die is maken we een keuze die het beste past. Dit zijn de mogelijkheden:

Thuis en op school

We komen bij je thuis voor gesprekken en bekijken (observeren) hoe het thuis reilt en zeilt. Je kind wordt ook op school geobserveerd en er kan een psychologisch onderzoek worden afgenomen.

Dagbehandeling

Dezelfde aanpak als hierboven beschreven, alleen gaat je kind zes weken lang enkele dagen in de week naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Hier observeren we het gedrag van je kind.

Dag- en nachtbehandelgroep

Ook hier dezelfde aanpak, maar dan verblijft je kind zes weken lang doordeweeks dag en nacht in een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. In de weekenden is je kind thuis.

Het team diagnostiek bestaat uit ervaren (gz)-psychologen, orthopedagogen, ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers. Waar nodig breiden we het team uit met andere therapeuten, bijvoorbeeld een logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut of speltherapeut. Alles op maat en in samenspraak met jullie als ouders.