Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met loyaliteit van je pleegkind of met de onmacht van ouders. De online cursus voor pleegouders over ‘ Contact met ouders’ geeft je inzicht en tips die je helpen om het contact met ouders zo vorm te geven dat het de relatie met je pleegkind bevordert. De e-learning volg je thuis op een moment dat het jou uitkomt.

Opbouw

De cursus is opgebouwd uit verschillende thema’s rondom dit onderwerp. Ieder thema start met een kort stripverhaal. In de korte filmpjes die daarna volgen delen pleegouders, (ex)pleegkinderen, een ouder en hulpverleners hun kennis en vertellen over eigen ervaringen. Vanuit deze verhalen volgt er uitleg, kan je de keuze maken om verschillende artikelen uit de bibliotheek te lezen of wordt er een vraag gesteld. Het zijn allemaal korte opdrachten met een duidelijke boodschap.  Je oefent zelf met alledaagse situaties die zich voor kunnen doen rondom contact met ouders.

Wat leer je?

Je leert in deze cursus hoe je contact bevordert met ouders, de eigen identiteit van het kind respecteert en ook je eigen grenzen bewaakt. Hoe je je pleegkind helpt om te gaan met loyaliteit en het onvermogen van hun ouders. Je krijgt tips over het vormgeven van de bezoekregeling, contact houden met het netwerk van je pleegkind, omgaan met gedrag van ouders of pleegkind tijdens, voor of na de bezoeken of wanneer ouders de afspraken niet nakomen.

Kosten

Aan deze e-learning zijn, voor pleegouders van Combinatie Jeugdzorg, (nog) geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat je bij ons officieel ingeschreven staat als pleegouder.

Ook deelnemen?

Kosteloos deelnemen aan deze cursus is mogelijk tot mei 2018. Wil je deelnemen aan de online cursus ‘Contact met ouders’? Dan kun je dit aangeven aan je pleegzorgwerker of een mailtje sturen naar: zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl

Meer weten over deze online cursus, klik hier.