Dit jaar (2017) wordt een nieuwe online cursus ontwikkeld en aangeboden door Augeo met als thema ‘De driehoek: kind-ouders-pleegouders’. Voor het samenstellen van deze cursus zijn wij opzoek naar pleegouders en pleegkinderen die hun ervaringsverhalen hierover willen delen.

Hierbij kan je denken aan de loyaliteiten van het kind aan zijn ouders en de verworven loyaliteit aan zijn pleegouders; Hoe gaat dit in de praktijk samen of niet? Is er toestemming vanuit de ouders dat hun kind (tijdelijk) mag opgroeien in een pleeggezin? Kunnen ouders de plaatsing accepteren? Hoe is het voor het pleegkind als er wel of geen duidelijkheid is of hij terug naar huis kan of in het pleeggezin opgroeit? Hoe verloopt het contact tussen het pleegkind en zijn ouders? Is er een vaste bezoekregeling? Kan er rekening gehouden worden met ieders wensen hierin? Hoe verloopt de samenwerking tussen pleegouders en ouders? Is de rolverdeling duidelijk?

Deelnemen?

Wil je hierover graag iets vertellen, zodat dit een bijdrage kan leveren aan de nieuwe online cursus? Meld je dan aan via zorgsecretariaat@combinatiejeugdzorg.nl

Je verhaal kan worden gebruikt als ervaringsverhaal of er wordt een kort filmpje gemaakt waarin jij je verhaal over dit onderwerp vertelt. Je wordt hierbij ondersteund door mensen van Augeo en er wordt samen gekeken naar hoe jij verhaal kan vertellen, zodat er rekening wordt gehouden met de privacy van iedereen.