De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kunnen ouders eraan werken om dit te voorkomen. Het ondersteuningsaanbod van Baby Extra is bedoeld voor aanstaande ouders en voor ouders met een baby (tot 1 jaar), en richt zich op het contact tussen ouder en kind.

Baby Extra ondersteunt ouders met gesprekken waarin er vooral aandacht is voor de contactsignalen van de baby en de betekenis ervan. Hierbij maken we gebruik van video interactiebegeleiding (VIB). Ook de ouder zelf in zijn/haar ouderrol komt aan bod: hoe gaat het en wat heeft hij/zij nodig om de vader of moeder te zijn die ze het liefst willen zijn? Baby Extra biedt daarnaast een oudercursus en themabijeenkomsten voor aanstaande ouders. Het praten met andere ouders voor wie de komst van hun baby ook geen roze wolk is, kan veel herkenning opleveren.

Voor wie is Baby Extra bedoeld?

Baby Extra is bedoeld voor:

  • (Aanstaande) ouders met wie het tijdelijk niet lekker gaat, bijvoorbeeld na een zware zwangerschap en/of bevalling.
  • Ouders met een tijdelijke dip die merken dat ze minder kunnen genieten van hun baby.
  • Ouders met psychische problemen of een psychiatrische stoornis die behoefte hebben aan ondersteuning in hun ouderrol.

 

Welke professionals zijn betrokken bij Baby Extra?

Baby Extra is een samenwerkingsverband van hulpverlenende organisaties in de regio Eindhoven en de Kempen, waaronder GGzE, Combinatie Jeugdzorg en ZuidZorg.

Aanmelden en meer info

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.babyextra.nl

Meer weten over Baby Extra? Bekijk dan deze aflevering van Mensenwerk van Studio040. In deze aflevering vertellen Baby Extra coördinatoren Barbara Kerkhofs (GGzE) en Marion Mertens (Combinatie Jeugdzorg) en Baby Extra moeder Nadine openhartig over deze vorm van hulp.