Onder de grote groep vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minderjarigen die hun ouders en familie achter hebben moeten laten of verloren hebben. Deze jongeren, veelal uit Syrië en Eritrea, hebben in hun land van oorsprong en tijdens hun vlucht vaak al veel meegemaakt. Na een verblijf in een asielzoekerscentrum hebben de jongeren een tijdelijke verblijfsstatus van vijf jaar gekregen, wat betekent dat ze hier gaan opgroeien. Stichting Nidos heeft in Nederland de voogdij over deze jongeren.

Combinatie Jeugdzorg is in Zuidoost-Brabant verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV), in opdracht van Nidos. Wonen, een dak boven je hoofd in een veilige omgeving, is een belangrijke basis in het leven van jongeren. Combinatie Jeugdzorg biedt deze jongeren daarom een nieuw (t)huis. Dit, in combinatie met een goede begeleiding en onderwijs, maakt dat deze jongeren meer kansen hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Voor de integratie maken we daarnaast gebruik van de inzet van buurtbewoners en andere vrijwilligers.
Meer weten?

Meer weten over AMV? Bekijk dan deze aflevering van Mensenwerk van Studio040. In deze aflevering vertelt collega Judith Huijbregts openhartig over haar werk als mentor AMV én vertellen de jongeren Haddish en Mohamed over hun verblijf in Nederland en de hulp die ze van CJ krijgen.