De Raad van Toezicht (RvT) van Combinatie Jeugdzorg heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimatie van de organisatie en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De raad van toezicht en de bestuurder werken volgens de principes van de Governancecode Zorg (2017).

Voorzitter

De heer G.M. (Gijs) van Rozendaal

Vice-voorzitter

Mevrouw G.M.L. (Bea) Rombouts-Schouten

Leden

De heer B.J.M. (Boudewijn) Peters

Mevrouw I.W.F.D. (Irène) Verkuylen

Mevrouw N.G.J. (Nicole) Lemlijn

De heer C. (Kees) van der Lee