Als pleegouder kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen.

Pleegvergoeding

Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in hun huis opnemen. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende pleegvergoedingen.

 Leeftijdscategorie

Bedrag per dag

 0 t/m 8 jaar  € 18,43
 9 t/m 11 jaar  € 18,68
 12 t/m 15 jaar  € 20,34
 16 t/m 17 jaar  € 22,46
 18 jaar en ouder  € 22,69

Toeslag extra kosten
Naast de pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorg voor een pleegkind met een beperking of wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toelage in vanaf het derde kind. Deze extra toelage is maximaal € 3,60 per dag in 2018.

Bron: Staatscourant

Eén Loket

Eén Loket is een samenwerkingsverband van alle Brabantse pleegzorgorganisaties en Jeugdbescherming Brabant. Het uitgangspunt van Eén Loket is dat het voor pleegouders duidelijk moet zijn welke kosten die zij maken voor hun pleegkind, zij kunnen declareren die niet uit de pleegvergoeding betaald hoeven te worden, de zogenaamde ‘bijzondere kosten’.

Meer informatie lees je in Hoe werkt Eén Loket?

Bereikbaarheid Triangel/ Eén Loket

Op werkdagen telefonisch via 040 245 19 45. Je kunt je vraag ook mailen naar triangel@combinatiejeugdzorg.nl.

Declaratieformulieren Eén Loket

Klik hier voor het declaratieformulier van Eén Loket. Dit formulier stuur je met de originele facturen naar Combinatie Jeugdzorg. De aanvraag wordt binnen drie weken verwerkt. Declaraties die we voor de 30e ontvangen, worden met de pleegvergoeding van die maand overgemaakt.

Voor het overzicht vergoedingen bijzondere kosten Eén Loket klik hier.

Declareren weekend-/vakantiepleegzorg

Als pleegouder vul je maandelijks – voor de vijfde van iedere maand – het digitale declaratieformulier weekend-/ vakantieplaatsingen in. Hierop geef je aan op welke dagen het pleegkind in je gezin is geweest.