Als pleegouder kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen.

Pleegvergoeding

Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in hun huis opnemen. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende pleegvergoedingen.

 Leeftijdscategorie

Bedrag per dag

 0 t/m 8 jaar  € 18,04
 9 t/m 11 jaar  € 18,28
 12 t/m 15 jaar  € 19,91
 16 t/m 17 jaar  € 21,98
 18 jaar en ouder  € 22,21

Toeslag extra kosten
Naast de pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorg voor een pleegkind met een beperking of wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toelage in vanaf het derde kind. Deze extra toelage is maximaal € 3,60 per dag in 2018.

Bron: Staatscourant

Eén Loket

Pleegouders kunnen daarnaast specifieke kosten declareren bij het Eén Loket vergoedingensysteem.
Bij dit systeem van de pleegzorginstellingen in Noord-Brabant en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is Combinatie Jeugdzorg aangesloten. Dit houdt in dat wij een eigen Eén Loket hebben. Onze pleegouders kunnen daar met al hun vragen over het declareren van vergoedingen terecht. Het doel is dat pleegouders snel duidelijkheid en zekerheid hebben over welke kosten zij kunnen declareren.

Meer informatie lees je in Hoe werkt Eén Loket?

Bereikbaarheid Eén Loket

Eén Loket van Combinatie Jeugdzorg is telefonisch te bereiken via 040 – 245 19 45.

  • Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
  • Op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
  • Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld, naar triangel@combinatiejeugdzorg.nl

Declaratieformulieren Eén Loket

Klik hier voor het declaratieformulier van Eén Loket. Dit formulier stuur je met de originele facturen naar Combinatie Jeugdzorg. De aanvraag wordt binnen drie weken verwerkt. Declaraties die we voor de 30e ontvangen, worden met de pleegvergoeding van die maand overgemaakt.

Voor het overzicht vergoedingen bijzondere kosten Eén Loket klik hier .

Declareren weekend-/vakantiepleegzorg

Als pleegouder vul je maandelijks – voor de vijfde van iedere maand – het digitale declaratieformulier weekend-/ vakantieplaatsingen in. Hierop geef je aan op welke dagen het pleegkind in je gezin is geweest.